ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Monday, 12.09.2019, 11:41pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
เกี่ยวกับเรา
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว ทางด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการบริหารศัตรูแบบบูรณภาพในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

ภารกิจ (Mission)

เพื่อดำเนินการและนำมาซึ่งการวิจัยและพัฒนา และการวิจัยและส่งเสริมขั้นพื้นฐานและขั้นประยุกต์ การฝึกอบรมทั้งระดับมีปริญญา และไม่มีปริญญา การดำเนินการภาคสนาม การบริการด้านการส่งเสริมและที่ปรึกษา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณภาพ เพื่อคงไว้ซึ่งการเป็นผู้นำทางด้านการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณภาพที่มีพื้นฐานทางด้านชีววิทยา และการควบคุมและการจัดการแมลงศัตรูพืช วัชพืช และแมลงพาหะ ที่มีความสำคัญทางการเกษตร การแพทย์ และสาธารณสุข โดยการไม่ใช้สารเคมี เพื่อลดมลภาวะในสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากสารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร นำไปสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน์รวมถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประโยชน์อื่นๆ

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง เริ่มมีแผนการก่อตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนในปี 2525 และในช่วงแรกได้เริ่มดำเนินการตั้งห้องปฏิบัติการโดยขอใช้พื้นที่บริเวณห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรมปี 2527 ต่อมาในปี 2528 รศ.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยในขณะนั้น) ได้ตกลงให้ทางศูนย์ฯ ภาคกลาง ก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่ 80 ไร่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมทั้งเริ่มสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงาน และโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงแมลง ซึ่งอาคารดำเนินการเสร็จสิ้นพร้อมใช้สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการในปี 2530 จนถึงปัจจุบัน


ปี 2528 เริ่มก่อสร้างอาคารของศูนย์ฯ ภาคกลาง


ปี 2529 อาคารหลังแรกของศูนย์ฯ ภาคกลาง


อาคารหลังแรกของศูนย์ฯ ภาคกลาง และโรงเรือนเพาะเลี้ยงแมลงในปี 2532


ภาพศูนย์ฯ ภาคกลาง ในปัจจุบัน

 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: