ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยมิยาวากิ ประเทศญี่ปุ่น ดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรของประเทศไทย และเข้าม
Tuesday, 09.20.2016, 08:00am (GMT)

วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมิยาวากิ ประเทศญี่ปุ่น ได้ส่งคณาจารย์และนักศึกษาจำนวน ๑๒ คน นำโดย Prof. Takashi Yuasa และ Assoc. Prof. Chitose Honsho เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรของประเทศไทย และเข้ามาศึกษาดูงานเรื่องการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช ณ ศูนย์ฯ ภาคกลาง 
admin_1


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.