ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Sunday, 04.21.2019, 10:31pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
กิจกรรม
 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการจัดการควบคุมศั
28 ม.ค. 2560 (GMT)

วันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. วช. โดยศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการจัดการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Network Geoinformatics Program for Pest Biological Control Management) ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศูนย์ฯ ได้มีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เกษตรกร เกิดเครือข่ายในการประเมินสถานการณ์การเกิดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช สามารถติดตามและประเมินความรุนแรงของศัตรูพืช และวางแผนดำเนินการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์ แสนยงค์ ดร. วิภพ แพงวังทอง ดร. สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข เป็นวิทยากรในการอบรม และมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ศูนย์ฯส่วนกลางและศูนย์ฯส่วนภูมิภาคทั้ง ๗ แห่ง  ทั้งนี้ นางสาวระชา ฤกษ์ศุภมงคล และนางสาวพรรณทิพา ลีทหาร นักวิจัยจากศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในวันและเวลาดังกล่าว


admin


คะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานข (20-01-2017)
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๙ (12-12-2016)
การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ ๒๙ หรือ XXIX International Society of Sugar Cane Technologists Congress (ISSCT) (09-12-2016)
การบรรยายและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ เรื่อง “การควบคุมศัตรูมะพร้าวโดยชีววิธี” กับสำนักงาน (29-11-2016)
การบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูพืช อ (18-11-2016)
โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ ๓ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ (28-09-2016)
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์ฯ ภาคกลาง (21-09-2016)
มหาวิทยาลัยมิยาวากิ ประเทศญี่ปุ่น ดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรของประเทศไทย และเข้าม (20-09-2016)
คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พืชผักโลก ส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยว. (16-09-2016)
เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลง... (15-09-2016) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: