ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Sunday, 04.21.2019, 11:05pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
กิจกรรม
 
ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี”
22 ก.พ. 2560 (GMT)

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรีร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร การผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โครงการเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ ๘ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม เกษตรกรเข้าร่วมอบรม ๒๕ คน โดยมีนางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว นางสาวระชา ฤกษ์ศุภมงคล และนางสาวพรรณทิพา ลีทหาร นักวิจัยจากศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงแตนเบียน Bracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) ในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว การเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schnaider) (Neuroptera:Chrysopidae) ในการควบคุมเพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาวและไข่ผีเสื้อขนาดเล็ก การเพาะเลี้ยงด้วงเต่า Nephus ryuguus H. Kamiya (Coleoptera: Coccinellidae) ในการควบคุมเพลี้ยแป้ง ไรแดง การเพาะเลี้ยงมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) ในการควบคุมหนอนผีเสื้อต่างๆ การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ Euborellia sp. (Dermaptera: Cacinophoridae) ในการควบคุมไข่ผีเสื้อแมลงศัตรูอ้อย และการนำเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae และเชื้อราขาว Beauveria bassiana ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศัตรูพืช

admin


คะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
นักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงาน (17-02-2017)
ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” (30-01-2017)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการจัดการควบคุมศั (28-01-2017)
กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานข (20-01-2017)
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๙ (12-12-2016)
การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ ๒๙ หรือ XXIX International Society of Sugar Cane Technologists Congress (ISSCT) (09-12-2016)
การบรรยายและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ เรื่อง “การควบคุมศัตรูมะพร้าวโดยชีววิธี” กับสำนักงาน (29-11-2016)
การบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูพืช อ (18-11-2016)
โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ ๓ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ (28-09-2016)
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์ฯ ภาคกลาง (21-09-2016) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: