ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 03.26.2019, 09:00pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
กิจกรรม
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอน
12 พ.ค. 2560 (GMT)

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้จังหวัดนครปฐมจัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ แก่ชาวสวนมะพร้าว ณ แปลงเรียนรู้การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว หมู่ที่ ๘ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว นางสาวพรรณทิพา ลีทหาร และนางสาวระชา ฤกษ์ศุภมงคล นักวิจัยจากศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวโดยชีววิธี และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่างๆ ได้แก่ แตนเบียน Bracon hebetor Say ด้วงเต่าตัวห้ำ Nephus ryuguus H. Kamiya มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona furcellata (Wolff) แมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) เชื้อราขาว Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin และเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin


admin


คะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการ Open house ให้สำหรับนิสิตปริ (24-04-2017)
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาอาจารย์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี ๒๕๖๐ (22-04-2017)
ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” (22-02-2017)
นักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงาน (17-02-2017)
ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” (30-01-2017)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการจัดการควบคุมศั (28-01-2017)
กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานข (20-01-2017)
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๙ (12-12-2016)
การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ ๒๙ หรือ XXIX International Society of Sugar Cane Technologists Congress (ISSCT) (09-12-2016)
การบรรยายและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ เรื่อง “การควบคุมศัตรูมะพร้าวโดยชีววิธี” กับสำนักงาน (29-11-2016) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: