ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Thursday, 05.23.2019, 03:51am (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
กิจกรรม
 
การฝึกอบรม Regional Training Workshop on Mass Production of Beneficial Insects and Nematodes
18 พ.ค. 2560 (GMT)

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยโครงการระบบอาหาร-เกษตรยั่งยืนแห่งอาเซียน (ASEAN Sustainable Agrifood Systems-ASEAN SAS) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จะจัดฝึกอบรม Regional Training Workshop on Mass Production of Beneficial Insects and Nematodes ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้ความรู้และทักษะในด้านการผลิตตัวห้ำ-ตัวเบียนและไส้เดือนฝอย และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านการควบคุมโดยชีววิธี จึงได้นำผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๐ คน และเจ้าหน้าที่จากโครงการฯ และกรมวิชาการเกษตร จำนวน ๓ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของทางศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

admin


คะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
โครงการฝึกอบรมการตลาดและการผลิตพืชผักอินทรีย์ (16-05-2017)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอน (12-05-2017)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการ Open house ให้สำหรับนิสิตปริ (24-04-2017)
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาอาจารย์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี ๒๕๖๐ (22-04-2017)
ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” (22-02-2017)
นักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงาน (17-02-2017)
ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” (30-01-2017)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการจัดการควบคุมศั (28-01-2017)
กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานข (20-01-2017)
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๙ (12-12-2016) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: