ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Sunday, 12.15.2019, 11:46pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
กิจกรรม
 
อพท.๓ และสำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพสตรีตะเคียน...
24 พ.ค. 2560 (GMT)

วันที่ ๒๒-๒๓ พฤษ��าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดย อพท.๓ ��ายใต้การดำเนินงานของ อพท. ได้มีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในตำบลตะเคียนเตี้ย โดยมีการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยววิถีมะพร้าว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนตะเคียนเตี้ยที่มีความผูกพันกับสวนมะพร้าว เบื้องต้น อพท.๓ และสำนักงานเกษตรอำเ��อบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้สนับสนุนให้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ยและกลุ่มอาชีพสตรีตะเคียนเตี้ยมีการเพาะเลี้ยงแตนเบียน Bracon hebetor เพื่อกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว และส่งเสริมให้เป็นกิจกรรม CSR สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในตำบลตะเคียนเตี้ย ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสวนมะพร้าว รวมถึงเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่มีความปลอด��ัยต่อผู้บริโ��ค อพท.๓ จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากร คือ นางสาวน้ำผึ้ง ชม��ูเขียว เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหลักสูตรการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติเพื่อใช้ในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษ��าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กลุ่มอาชีพสตรีตำบลตะเคียนเตี้ย อำเ��อบางละมุง จังหวัดชลบุรี

admin


คะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การฝึกอบรม Regional Training Workshop on Mass Production of Beneficial Insects and Nematodes (18-05-2017)
โครงการฝึกอบรมการตลาดและการผลิตพืชผักอินทรีย์ (16-05-2017)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอน (12-05-2017)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการ Open house ให้สำหรับนิสิตปริ (24-04-2017)
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาอาจารย์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี ๒๕๖๐ (22-04-2017)
ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” (22-02-2017)
นักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงาน (17-02-2017)
ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” (30-01-2017)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการจัดการควบคุม... (28-01-2017)
กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานข (20-01-2017) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: