ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำป
Thursday, 06.29.2017, 09:09am (GMT)

วันที่ ๑๙-๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ และมีงานเลี้ยงในช่วงเย็นของวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยศูนย์ฯ ภาคกลาง อยู่ทีมสีเหลือง ร่วมกับบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย์พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว กำหนดชนิดกีฬาทั้งหมด ๑๓ ชนิดกีฬา ภายใต้แนวคิดบุคลากร ๑ ท่าน ๑ ชนิดกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ทั้งนี้บุคลากรศูนย์ฯ ภาคกลางได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ กีฬาฮาเฮ และร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดและร่วมงานเลี้ยงปิดงานกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ ตามวันและเวลาที่กำหนด

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.