ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Monday, 12.16.2019, 12:28am (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
กิจกรรม
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตร
5 ส.ค. 2560 (GMT)

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรสีเขียวสู่ผู้บริโ��ค เพื่อการสร้างเสริมสุข��าพด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกร เรื่อง การใช้เทคโนโลยีชีว��าพทางเกษตรสำหรับเกษตรกร ในวันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยมี นางสาวศรินญารัตน์ ทันณขันธ์เดชา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีชีว��าพ ณ ห้องประชุม ๑๔๘ อาคารสัมมนา ๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเ��อปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด ๕๖ คน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีเกษตรกรบางรายได้ให้ความสนใจจึงติดต่อกลับมาและขยายผลแนะนำการใช้ชีววิธีเพื่อแก้ไขปัญหาศัตรูพืช

admin


คะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำป (29-06-2017)
อพท.๓ และสำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพสตรีตะเคียน... (24-05-2017)
การฝึกอบรม Regional Training Workshop on Mass Production of Beneficial Insects and Nematodes (18-05-2017)
โครงการฝึกอบรมการตลาดและการผลิตพืชผักอินทรีย์ (16-05-2017)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอน (12-05-2017)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการ Open house ให้สำหรับนิสิตปริ (24-04-2017)
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาอาจารย์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี ๒๕๖๐ (22-04-2017)
ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” (22-02-2017)
นักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงาน (17-02-2017)
ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” (30-01-2017) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: