ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร นำเกษตรกรเยี่ยมชมศูนย์ฯ ภาคกลาง
Tuesday, 08.08.2017, 07:54am (GMT)

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นำเกษตรกรจำนวน ๒๘ คน เข้าเยี่ยมชมและฝึกอบรมจากศูนย์ฯ ภาคกลาง เรื่องการใช้แตนเบียนหนอน Bracon hebetor ควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ให้กับเกษตรกรในเขตที่มีการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว ทั้งนี้จึงได้เข้าศึกษาการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติชนิดอื่นๆ ในการควบคุมโดยชีววิธีเพิ่มเติมอีกด้วย

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.