ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Sunday, 12.15.2019, 11:07pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
กิจกรรม
 
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลางร่วมกับบริษัทในเครือชัชวาล กรุ๊ป จ
15 ก.ย. 2560 (GMT)

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐-๑๙.๓๐ น. บริษัทในเครือชัชวาล กรุ๊ป จัดงานพบเกษตรกรประจำปี ๒๕๖๐ และงานเสวนา เกษตรกรเข้มแข็ง แหล่งผลิตปลอด��ัย ผักส่งออกสดใหม่ ก้าวสู่เกษตรไทย ๔.๐ ณ ลานเอนกประสงค์ บริษัทในเครือชัชวาล กรุ๊ป หมู่ 8 ตำบลหนองปากโลง อำเ��อเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยเชิญเกษตรกรในหลายพื้นที่ เช่น เกษตรกรจากจังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรี และนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายให้มีผลผลิตที่ดี มีรายได้ที่แน่นอน รวมถึง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรในกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย โดยมีนางสาวศรินญารัตน์ ทันณขันธ์เดชา นางสาวน้ำผึ้ง ชม��ูเขียว และนายธนัชชาติ ทรัพย์จี่ นักวิจัยจากศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ��าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่างๆ ได้แก่ ด้วงเต่าตัวห้ำ Nephus ryuguus (H. Kamiya) มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona furcellata (Wolff) แมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) เชื้อราขาว Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin และเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๐ คน

admin


คะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร นำเกษตรกรเยี่ยมชมศูนย์ฯ ภาคกลาง (08-08-2017)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตร (05-08-2017)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำป (29-06-2017)
อพท.๓ และสำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพสตรีตะเคียน... (24-05-2017)
การฝึกอบรม Regional Training Workshop on Mass Production of Beneficial Insects and Nematodes (18-05-2017)
โครงการฝึกอบรมการตลาดและการผลิตพืชผักอินทรีย์ (16-05-2017)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอน (12-05-2017)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการ Open house ให้สำหรับนิสิตปริ (24-04-2017)
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาอาจารย์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี ๒๕๖๐ (22-04-2017)
ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” (22-02-2017) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: