ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ศูนย์พืชผักโลก ส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทยนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๑๑ คน จาก ๑๑ ประเท
Sunday, 10.15.2017, 08:15am (GMT)

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ศูนย์พืชผักโลก ส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทย (World Vegetable Center-ESEA/Oceania) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๓๖ ในหัวข้อ “Vegetable: From Seed to Harvest” ระหว่างวันที่ ๙ ตุลาคม ถึง ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นระยะเวลา ๒ เดือน โดยศูนย์พืชผักโลก ได้ขอนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๑๑ คน จาก ๑๑ ประเทศ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์พืชผักโลกจำนวน ๕ คน นำเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ ภาคกลาง 

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.