ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง

ศูนย์ฯ ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การม.
Friday, 02.23.2018, 07:57am (GMT)

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน (อพท) ได้ลงพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวและหาแนวทางการป้องกันกำจัด รวมทั้งติดตามผลการเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอน Bracon hebetor ในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว และเยี่ยมชมการทำขนมทองพับและทอฟฟี่ของกลุ่มชุมชน ณ บ้านป้าลมุล

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.