ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Sunday, 12.15.2019, 11:07pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
กิจกรรม
 
Dr. Des Conlong จากสถาบันวิจัยอ้อย South African Sugar Association ได้เดินทางมายังศูนย์ฯ ภาคกลาง เพื่อทำการสำรวจหนอนด้ว
31 มี.ค. 2561 (GMT)

วันที่ ๒๖-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. Dr. Des Conlong จากสถาบันวิจัยอ้อย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ภาคกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และออกสำรวจด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin (Cerambycidae: Coleoptera) บริเวณแปลงอ้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๖-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนางสาวปาริชาติ จำรัสศรี รายงานว่า Dr. Des Conlong จากสถาบันวิจัยอ้อย South African Sugar Association ได้เดินทางมายังศูนย์ฯ ภาคกลาง เพื่อทำการสำรวจหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย D. buqueti ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และศึกษาการป้องกันกำจัดแมลงชนิดนี้ และเพื่อสร้างความร่วมมือต่อกันในอนาคต จากการสำรวจพบการลงทำลายของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย D. buqueti ที่ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน ซึ่งพบทั้งระยะไข่ ระยะหนอน ระยะตัวเต็มวัย และพบเชื้อราก่อโรคในแมลงคือเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin (Hypocreales: Clavicipitaceae) ทั้งนี้ Dr. Des Conlong ได้นำตัวอย่างกลับไปวิเคราะห์ทางโมเลกุล เพื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านโมเลกุลในการเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อไป

admin


คะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
ศูนย์ฯ ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การม. (23-02-2018)
ติดกับดักกาวเหนียวเพื่อสำรวจแมลงศัตรูอินทผลัม ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน (20-02-2018)
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเกษตรอาเซียน (06-02-2018)
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าศึกษา.. (12-12-2017)
ศูนย์ฯ ภาคกลาง เข้าร่วมกับภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ในการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจ (10-12-2017)
ศูนย์พืชผักโลก ส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทยนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๑๑ คน จาก ๑๑ ประเท (15-10-2017)
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลางร่วมกับบริษัทในเครือชัชวาล กรุ๊ป จ (15-09-2017)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร นำเกษตรกรเยี่ยมชมศูนย์ฯ ภาคกลาง (08-08-2017)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตร (05-08-2017)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำป (29-06-2017) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: