ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
Saturday, 06.30.2018, 09:13am (GMT)

วันที่ ๑๘-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น โดยจัดให้มีการแข่งขัน ๑๐ ชนิดกีฬา และกำหนดพิธีเปิด-ปิดงาน และขบวนพาเหรด ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอเชิญบุคลากรของศูนย์ฯ ทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยศูนย์ฯ ภาคกลาง ถูกจัดให้อยู่ทีมสีเหลือง ร่วมกับคณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งนี้ศูนย์ฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมขบวนพาเหรดและกีฬา 3 ชนิด จำนวน ๑๕ คน ได้แก่ ขบวนพาเหรด จำนวน ๑๔ คน วิ่งเพื่อสุขภาพ จำนวน ๘ คน วอลเลย์บอล จำนวน ๑ คน และกีฬาฮาเฮ จำนวน ๗ คน

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.