ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์
Thursday, 07.26.2018, 09:25am (GMT)

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน (นักศึกษาต่างชาติ) ระหว่างวันที่ ๘-๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้จึงขอนำคณาจารย์ และนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน อินโดนีเชีย และนักศึกษาไทย จำนวนทั้งหมด ๒๒ คน เข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯ ภาคกลาง

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.