ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Sunday, 04.21.2019, 10:30pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
กิจกรรม
 
  » สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมขอเชิญวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้
  » สำนักงานจังหวัดนครปฐม จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การควบคุมศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน...
  » ศูนย์พืชผักโลก ส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทย ส่งนักเรียนจากประเทศอังกฤษมาเรียนรู้และฝึก...
  » ให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แตนเบียนแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์
  » นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  » สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ขอความร่วมมือถ่ายทอดความรู้และร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียน...
  » สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอยขอสนับสนุนวิทยากรเพื่อบรรยายถ่ายทอดความรู้เรื่องแมลงศัตรูธรร
  » กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาชาวนาสู่การผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ ๔
  » กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาชาวนาสู่การผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ ๓
  » นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: