ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Sunday, 07.22.2018, 04:38am (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าศึกษา; ศูนย์ฯ ภาคกลาง เข้าร่วมกับภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ในการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจ
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
กิจกรรม
 
  » กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาชาวนาสู่การผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ ๓
  » นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา
  » กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาชาวนาสู่การผลิตข้าวคุณาพ ครั้งที่ ๒
  » สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ขอความร่วมมือถ่ายทอดความรู้และร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
  » กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาชาวนาสู่การผลิตข้าวคุณาพ ครั้งที่ ๑
  » การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๘
  » สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าตรวจโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  » งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๑๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  » สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ขอความร่วมมือถ่ายทอดความรู้และร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
  » เจ้าของฟาร์มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองไทร ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯและศึกษากระบวน 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: