ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Sunday, 07.22.2018, 04:39am (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าศึกษา; ศูนย์ฯ ภาคกลาง เข้าร่วมกับภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ในการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจ
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
กิจกรรม
 
  » ศูนย์ฯ าคกลาง จัดอบรมการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูมันสำปะหลัง ครั้งที่ 1
  » ศูนย์ฯ าคกลาง จัดอบรมการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว อ.บ้านแพ้ว...
  » ศูนย์ฯ าคกลาง จัดอบรมการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว อ.กระทุ่ม...
  » นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าศึกษาดูงาน
  » ศูนย์ฯ าคกลาง จัดอบรมการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว
  » ศูนย์ฯ าคกลางจัดอบรมเรื่องการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) ให้แก่ชาวสวนมะพร้าว
  » Lilian A. Teano (Senior Agriculturist) จากฟิลิปปินส์มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ฯ าคกลาง
  » นิสิตวิชาแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชศึกษาดูงานแปลงมะพร้าว
  » ศูนย์ฯ าคกลางร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2556
  » ศูนย์ชีวินทรีย์ฯ มีกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติเรื่อง "การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีให้กับ. 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: