ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Thursday, 05.23.2019, 03:27am (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
กิจกรรม
 
  » เจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลบริษัท PT Gunung Madu Plantation (GMP)
  » Dr.Po yung Lai และ Dr. J. Kenneth Grace จาก University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมศูนย์ฯ
  » จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเพาะเลี้ยงด้วงเต่าตัวห้ำศัตรูมันสำปะหลัง
  » นักศึกษาป.โท และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์
  » การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  » อบรมการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูกาแฟ ครั้งที่ 1/2556
  » อบรมการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว ครั้งที่ 1/2556
  » อบรมการใช้ประโยชน์แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ครั้งที่ 4
  » พิธีมอบรางวัลงานวิจัยคุณาพ ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 9 ม.เกษตรศาสตร์
  » อบรมโครงการ "การใช้ประโยชน์แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง" ครั้งที่ 3 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: