ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Reseach Center Central Regional Center
Thursday, 02.22.2018, 01:04pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าศึกษา; ศูนย์ฯ ภาคกลาง เข้าร่วมกับภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ในการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจ
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2552
 
  » การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อควบคุมปลวกโดยชีววิธี (Microorganism for Biological Control of Termite)
  » โปรโตซัวโรคของแมลงศัตรูผักในประเทศไทย (The Pathogenic Protozoa of Vegetable Insect Pests in Thailand)
  » ประสิทธิาพของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ในการควบคุมแมลงวันทอง (Diptera: Tephritidae)
  » ผลของความชื้นและอุณหูมิต่อการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema spp.
  » การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในประเทศไทย 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: