ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:07pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตาคกลางของประเท
20 ม.ค. 2555 (GMT)

การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือน
ในเขตาคกลางของประเทศไทย
Utilization of natural enemies in pest management system of vegetable production under net
and greenhouse conditions in central region of thailand

โสณ อุไรชื่น1 รัตติกาล ทรัพย์โมค1 วิวัฒน์ เสือสะอาด1,2 ชริดา สัตยวงศ์ 1 ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง1 และเพ็ญน วรรณรัตน์ 1

Sopon Uraichuen, Rattigan Submok, Wiwat Suasa-ard, Charida Sattayawong, Siriwan tunkhumtong and Pennapa Wonnarat

1ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

2ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

บทคัดย่อ

การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตาคกลางของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ศัตรูธรรมชาติในการจัดการแมลงศัตรูผักวงศ์กะหล่ำในสาพการปลูกในโรงเรือนมุ้งตาข่ายไนลอน โดยการศึกษาประชากรและการระบาดของแมลงศัตรูผักกวางตุ้ง ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2553 พบเพลี้ยอ่อนผัก Lipaphis erysimi Kaltenbach และด้วงหมัดผักสีน้ำเงิน Pyllotreta chontanica Duvivier ลงทำลายผักกวางตุ้งจากกระถางปลูกผักกวางตุ้งที่ปลูกในโรงเรือนมุ้งตาข่ายไนลอนขนาด 32 ช่อง ต่อ 1 ตารางนิ้ว ขนาดโรงเรือน กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2.2 เมตร ของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยการใช้ตัวอ่อนวัยที่ 1ของแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) จำนวน 30 ตัวต่อต้น มีประสิทธิาพและเหมาะสมในการนำมาใช้ควบคุมเพลี้ยอ่อนผัก L. erysimi มากที่สุด ในระยะ 2 วัน ายหลังปลดปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ เมื่อเปรียบเทียบการใช้แมลงช้างปีกใส 5 10 และ50 ตัว/ต้น มีค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ประสิทธิาพการควบคุมเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์

คำสำคัญ: ศัตรูพืชผัก, การจัดการศัตรูพืช, การปลูกผักในโรงเรือนคะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์
 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: