ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:51pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro
20 ม.ค. 2555 (GMT)

การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro (Coleoptera: Hispidae)

Utilization of natural enemies for biological control of coconut hispine beetle, Brontispa longissima Gestro (Coleoptera: Hispidae)

วิวัฒน์ เสือสะอาด1,2 น้ำผึ้ง ชมูเขียว1 กิตติยา สุขเสน1 อารณ์ ปั้นทองคำ2 และปวีณา บูชาเทียน2

Wiwat Suasa-ard1,2 Namphueng Chomphukhiao1 Kittiya Suksen1 Arporn Puntongkam2 and Paweena Buchatian2

1 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

บทคัดย่อ

การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการนำแมลงหางหนีบ Chelisoches morio F. แตนเบียน Acecodes hispinarum Boucek และเชื้อราขาว Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าวในสาพไร่ วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) พบว่า หลังจากมีการปลดปล่อยศัตรูธรรมชาติ 6 เดือน ในการปลดปล่อยแมลงหางหนีบ C. morio เพียงชนิดเดียว มีประสิทธิาพการควบคุมสูงสุดเท่ากับ 97.14 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการปลดปล่อยแตนเบียน A. hispinarum เพียงชนิดเดียวเท่ากับ 83.55 เปอร์เซ็นต์ และการปลดปล่อยแมลงหางหนีบ C. morio แตนเบียน A. hispinarum และเชื้อรา B. bassiana ร่วมกันเท่ากับ 75.63 เปอร์เซ็นต์

คำสำคัญ: การใช้ประโยชน์ การควบคุมโดยชีววิธี แมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima

ศัตรูธรรมชาติคะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตาคกลางของประเท (20-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: