ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:05pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง
20 ม.ค. 2555 (GMT)

การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง

Utilization of natural enemies in asparagus insect pest management

อรพรรณ เกินอาษา1 ปวีณา บูชาเทียน2 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ รัตติกาล ทรัพย์โมค1 และวิวัฒน์ เสือสะอาด1,2

Paweena Buchatian2, Athitiya Kaewpadit1, Rattigan Submok1, Oraphan Kernasa1 and Wiwat Suasa-ard1,2

1ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

บทคัดย่อ

การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยชีววิธีตามหลักการจัดการศัตรูพืชเพื่อการผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่ปลอดัยและยั่งยืน และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยชีววิธีตามหลักการจัดการศัตรูพืช มีการวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 4 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ำ คือ กรรมวิธีที่ 1 ปลดปล่อยมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) จำนวน 500 ตัวต่อไร่ แมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) จำนวน 5,000 ตัวต่อไร่ และกับดักกาวเหนียวสีน้ำเงิน 80 กับดักต่อไร่ กรรมวิธีที่ 2 ปลดปล่อยมวนตัวห้ำ E. furcellata จำนวน 500 ตัวต่อไร่ มวนตัวห้ำ Orius maxidentex (Ghauri) จำนวน 50 ตัวต่อไร่ และกับดักกาวเหนียวสีเหลือง 80 กับดักต่อไร่ กรรมวิธีที่ 3 ปลดปล่อยมวนตัวห้ำ E. furcellata จำนวน 500 ตัวต่อไร่ มวนตัวห้ำ O. maxidentex จำนวน 50 ตัวต่อไร่ และกับดักกาวเหนียวสีน้ำเงิน 80 กับดักต่อไร่ กรรมวิธีที่ 4 ไม่มีการปลดปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ (control) โดยแปลงทดลองมีจำนวน 16 แปลง แต่ละแปลงมีพื้นที่ 1 ไร่ ดำเนินการทดลองในแปลงหน่อไม้ฝรั่งอำเอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเก็บข้อมูล มีการจัดอบรมเรียบร้อยแล้วโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 18 คน และจัดทำเอกสารแผ่นพับเพื่อใช้สำหรับการเผยแพร่การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง 2 ชุดคือ เรื่อง แมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่งและแมลงศัตรูธรรมชาติ และ เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติและการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตาคกลางของประเท (20-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: