ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:06pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช
20 ม.ค. 2555 (GMT)

การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช

Utilization of natural enemies to control insect pests of sugarcane

in insect pest management system

วิวัฒน์ เสือสะอาด1,2 กิตติยา สุขเสน1 เทวี มณีรัตน์1 อารณ์ ปั้นทองคำ2 และปวีณา บูชาเทียน2

Wiwat Suasa-ard, Kittiya Suksen, Tewee Maneerat, Paweena Buchatian, and Arporn Puntongkam

1ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การศึกษาโครงการนี้เพื่อหารูปแบบการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีตามหลักการจัดการศัตรูพืช การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมประชากรของแมลงศัตรูอ้อย พบการเข้าทำลายอ้อยของหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยสูงสุดในแปลงทดลองกรรมวิธีที่ 4 ไม่ปลดปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงอ้อย และไม่ตัดหน่ออ้อยที่ถูกทำลาย (Control) เท่ากับ 5.99 เปอร์เซ็นต์ การเข้าทำลายอ้อยของหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยต่ำสุดในแปลงทดลองกรรมวิธีที่ 2 ปลดปล่อยแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes ครั้งละ 150 ตัวต่อไร่ หลังอ้อยงอกแล้ว 1 เดือน ปลดปล่อยแมลงหางหนีบ Euborellia sp. ครั้งละ 500 ตัวต่อไร่ หลังอ้อยงอกแล้ว 1 เดือน และแมลงช้างปีกใส Mallada basalis ครั้งละ 5,000 ตัวต่อไร่ เมื่ออ้อยอายุ 6 เดือนเท่ากับ 1.63 เปอร์เซ็นต์ การเบียนของแตนเบียนหนอน C. flavipes (เปอร์เซ็นต์) สูงสุดในแปลงทดลองกรรมวิธีที่ 2 ในพื้นที่ อำเอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เท่ากับ 25.58 เปอร์เซ็นต์ และพบการเบียนต่ำสุดในแปลงทดลองกรรมวิธีที่ 4 ในพื้นที่ อำเอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เท่ากับ 5.92 เปอร์เซ็นต์ ผลการดำเนินการทดสอบการใช้เชื้อรา Metarhizium. anisopliae ในการควบคุมด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย โดยเปรียบเทียบหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อยที่ถูกเชื้อราเขียวเข้าทำลาย (เปอร์เซ็นต์) พบว่า แปลงทดลองกรรมวิธีที่ 3 ใช้เชื้อราเขียว M. anisopliae เพื่อการควบคุมด้วงหนวดยาวในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยเชื้อราเขียวที่เจริญบนเมล็ดข้าวสารโดยคลุกกับปุ๋ยหรือวัสดุบำรุงดินก่อนกลบและให้น้ำ และใส่เชื้อราเขียวลงในแปลงอ้อยอีกครั้งเมื่ออ้อยอายุได้ 4 เดือน ในแปลงทดลองปี 2552 ที่เคยใช้เชื้อราเขียว M. anisopliae อัตราเดียวกัน พบหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อยที่ถูกเชื้อราเขียวเข้าทำลายสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 44.17 เปอร์เซ็นต์

คำสำคัญ: ศัตรูธรรมชาติ แตนเบียนหนอน Cotesia flavipes เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae การจัดการแมลงศัตรูพืชคะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง (20-01-2012)
การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตาคกลางของประเท (20-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: