ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:07pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri
20 ม.ค. 2555 (GMT)

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri

(Hemiptera: Anthocoridae)

Technological development of anthocorid predator, Orius maxidentex Ghauri

(Hemiptera: Anthocoridae)

อรพรรณ เกินอาษา1 อทิติยา แก้วประดิษฐ์1 จิราวรรณ โสพิลา1 สังวอน ไกรวิจิตร1 โสณ อุไรชื่น และวิวัฒน์ เสือสะอาด1,2

Oraphan Kernasa, Athitiya Kaewpadit, Jirawan Sopila, Sungworn Kraiwijit, Sopon Uraicheun and Wiwat Suasaard

1 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

2 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

บทคัดย่อ

การศึกษาพืชอาศัยในการวางไข่ของมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri วางแผนการทดลองแบบ Factorial experiment in completely randomize design มีทั้งหมด 16 กรรมวิธีๆ โดยแต่กรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ต้นมะเขือเปราะอายุ 2 เดือน ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 1 คู่ กรรมวิธีที่ 2 ต้นมะเขือเปราะอายุ 2 เดือน 1 ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 2 คู่ กรรมวิธีที่ 3 ต้นมะเขือเปราะอายุ 2 เดือน 1 ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 3 คู่ กรรมวิธีที่ 4 ต้นมะเขือเปราะอายุ 2 เดือน 1 ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 4 คู่ กรรมวิธีที่ 5 ต้นอ่อนถั่วแดง ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 1 คู่ กรรมวิธีที่ 6 ต้นอ่อนถั่วแดง ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 2 คู่ กรรมวิธีที่ 7 ต้นอ่อนถั่วแดง ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 3 คู่ กรรมวิธีที่ 8 ต้นอ่อนถั่วแดง ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 4 คู่กรรมวิธีที่ 9 ต้นอ่อนถั่วเขียว ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 1 คู่ กรรมวิธีที่ 10 ต้นอ่อนถั่วเขียว ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 2 คู่ กรรมวิธีที่ 11 ต้นอ่อนถั่วเขียว ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 3 คู่ กรรมวิธีที่ 12 ต้นอ่อนถั่วเขียว ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 4 คู่ กรรมวิธีที่ 13 ฝักถั่วลันเตาหวาน ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 1 คู่ กรรมวิธีที่ 14 ฝักถั่วลันเตาหวาน ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 2 คู่ กรรมวิธีที่ 15 ฝักถั่วลันเตาหวาน ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 3 คู่ กรรมวิธีที่ 16 ฝักถั่วลันเตาหวาน ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 4 คู่ พบว่ามวนตัวห้ำ O. maxidentex สามารถวางไข่เฉลี่ยเท่ากับ 17.70±1.25 19.50±1.29 20.13±3.42 19.60±1.03 5.10±1.52 3.40±0.70 3.634±0.71 3.20±0.44 2.10±0.74 1.60±0.57 2.20±0.452.67±0.37 22.60±3.41 16.25±1.14 17.60±2.00 และ 17.15±1.85 ฟอง ตามลำดับ และไข่มีเปอร์เซ็นต์การฟักเฉลี่ยเท่ากับ เท่ากับ 81.35±3.85 82.30±2.27 82.78±3.46 82.78±1.43 11.22±0.68 33.82±5.31 35.77±2.80 36.71±3.00 4.76±11.15 15.62±16.13 24.24±6.43 29.90±3.90 4.77±2.90 36.61±3.20 38.06±5.05 และ 39.35±3.50 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าจำนวนไข่เฉลี่ยของกรรมวิธีที่ 13 สูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 22.60±3.41 ฟอง ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับอีก 15 กรรมวิธี ส่วนเปอร์เซ็นต์การฟัก ในกรรมวิธีที่ 2,3 และ4 มีเปอร์เซ็นต์การฟักสูงที่สุด 82.30±2.27 82.78±3.46 และ 82.78±1.43 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P<0.05) กับอีก 12 กรรมวิธี

คำสำคัญ: เทคโนโลยีการผลิต มวนตัวห้ำ O. maxidentexคะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง (20-01-2012)
การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตาคกลางของประเท (20-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: