ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:07pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Allotropa sp.
20 ม.ค. 2555 (GMT)

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Allotropa sp. (Hymenoptera: Platygasteridae)

Technological development of Allotropa sp. (Hymenoptera: Platygasteridae) production

โสณ อุไรชื่น1 ชวนพิศ ขำสุวรรณ1 ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง1 ชริดา สัตยวงศ์1 สังวอน ไกรวิจิตร1 และวิวัฒน์ เสือสะอาด1,2

Sopon Uraichuen, Chaunpit Khumsuwan, Siriwan Tunkhumtong, Charida Sattayawong, Sungworn Kriwijit and Wiwat Suasa-ard

1ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

บทคัดย่อ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Allotropa sp. มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตแตนเบียน Allotropa sp. ะไขมัน มักดูดกินน้ำตัวอ่อนนุ่ม ายนอกลำตัวปกคลุมด้วยผงสีขาว โดยให้ได้แตนเบียน Allotropa sp. ะไขมัน มักดูดกินน้ำตัวอ่อนนุ่ม ายนอกลำตัวปกคลุมด้วยผงสีขาว อย่างน้อย 10,000 ตัวต่อปี เพื่อนำไปใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งในการปลูกผักในโรงเรือนและไม้ผลจากการทดสอบความชอบ ชนิดของแมลงอาศัยในการเบียนของแตนเบียน Allotropa sp. โดยใช้วิธีการแบบมีตัวเลือก และแบบไม่มีตัวเลือก กับเพลี้ยแป้ง 3 ชนิด จากการศึกษา แตนเบียน Allotropa sp. มีความชอบในการเบียนเพลี้ยแป้งชบามากกว่าเพลี้ยหางยาว และเพลี้ยแป้งลายจุดดำ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ดังนี้ 50, 20.8 และ20 ตามลำดับ ในแบบไม่มีตัวเลือกซึ่งพบการเบียนเพลี้ยแป้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 33.3, 8.3 และ3 ตามลำดับ และจากการศึกษาชีววิทยาแตนเบียน Allotropa sp. พบว่าระยะไข่ใช้เวลาประมาณ 2- 3 วัน ระยะหนอนมี 3 วัย วัยที่ 1 ใช้ระยะเวลา 1.75±0.50 วัน วัยที่ 2 ใช้ระยะเวลา 1.85±0.39 วัน วัยที่ 3 ใช้ระยะเวลา 2.28±0.48 วัน ระยะก่อนเข้าดักแด้ ใช้ระยะเวลา 1.85±0.39 วัน ระยะดักแด้ใช้ระยะเวลา 5.75±0.45 วัน ตัวเต็มวัยเพศผู้ใช้ระยะเวลา 14.10±3.89 วัน และตัวเต็มวัยเพศเมียใช้ระยะเวลา 20.72±5.10 วัน รวมระยะเวลาตั้งแต่ระยะไข่ถึงระยะตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 20-21 วัน

คำสำคัญ: Allotropa sp. เพลี้ยแป้ง การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีคะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง (20-01-2012)
การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตาคกลางของประเท (20-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: