ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:08pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider)
20 ม.ค. 2555 (GMT)

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider)

(Neuroptera: Chrysopidae)

Technological development of green lacewings, Plesiochrysa ramburi

(Schneider) (Neuroptera: Chrysopidae) production

โสณ อุไรชื่น1 ชริดา สัตยวงศ์1 รัตติกาล ทรัพย์โมค1 สังวอน ไกรวิตร1 และวิวัฒน์ เสือสะอาด1,2

Sopon Uraichuen, Charida Sattayawong, Rattigan Submok, Sungworn Kriwijit and Wiwat Suasa-ard

1 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

บทคัดย่อ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตแมลงช้างปีกใส P. ramburi โดยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิาพในการผลิต เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่สำคัญโดยชีววิธี โดยทำการศึกษาบรรจุัณฑ์ที่เหมาะสมในการนำแมลงช้างปีกใส P. ramburi ไปใช้ประโยชน์ในสาพไร่ พบว่า หลอดพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร และใส่ไข่แมลงช้างปีกใส P. ramburi ในอัตรา 100 ฟอง เป็นบรรจุัณฑ์ที่เหมาะสมในการบรรจุไข่แมลงช้างปีกใส P. ramburi เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสาพไร่มากที่สุด โดยให้จำนวนตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส P. ramburi คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 74 เปอร์เซ็นต์

การศึกษาปริมาณอาหารคือ เพลี้ยแป้ง Maconellicoccus hirsutus (Green) ที่เหมาะสมของตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส P. ramburi วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 6 กรรมวิธี ทำการทดลอง 4 ซ้ำ ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 ใส่เพลี้ยแป้ง 5 กรัม กรรมวิธีที่ 2 ใส่เพลี้ยแป้ง 10 กรัม กรรมวิธีที่ 3 ใส่เพลี้ยแป้ง 15 กรัม กรรมวิธีที่ 4 ใส่เพลี้ยแป้ง 20 กรัม กรรมวิธีที่ 5 ใส่เพลี้ยแป้ง 25 กรัม และกรรมวิธีที่ 6 ใส่เพลี้ยแป้ง 30 กรัม โดยทุกกรรมวิธีมีการดำเนินงานดังนี้ นำตัวอ่อนวัยหนึ่งของแมลงช้างปีกใสจำนวน 100 ตัว ใส่กล่องพลาสติกกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 22.5 เซนติเมตร สูง 10.5 เซนติเมตร ให้เพลี้ยแป้งเป็นอาหารทุกวัน และนำกระดาษทิชชูใส่ในกล่องพลาสติก รอจนกระทั่งตัวอ่อนเข้าดักแด้และเป็นตัวเต็มวัย บันทึกจำนวนดักแด้และตัวเต็มวัย สำหรับการศึกษาการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณเพลี้ยแป้งชบา M. hirsutus โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) การทดลอง มี 3 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ำ ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 เขี่ยเพลี้ยแป้งลงบนผลฟักทองผลละ 100 ตัว กรรมวิธีที่ 2 เขี่ยเพลี้ยแป้งลงบนผลฟักทองผลละ 100 ตัว ใส่ในกรงปิดด้วยผ้าขาวบาง กรรมวิธีที่ 3 เขี่ยเพลี้ยแป้งลงบนผลฟักทองผลละ 100 ตัว ใส่ในกล่องพลาสติกสีเหลี่ยมเจาะรู 2 ด้าน ทั้ง 3 กรรมวิธี นำผลฟักทองไปวางบนาชนะรองน้ำ เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายของเพลี้ยแป้งไปยังฟักทองผลอื่น ทำการเลี้ยงายในห้องมืด (ห้องที่บุด้วยกระดาษฟอยล์) ายใต้อุณหูมิ 25±1 องสาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50±5 % ตรวจนับเพลี้ยแป้งทุกๆสัปดาห์ จนฟักทองเริ่มเน่า

คำสำคัญ: แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi, การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ, การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีคะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Allotropa sp. (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง (20-01-2012)
การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตาคกลางของประเท (20-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: