ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:10pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek
20 ม.ค. 2555 (GMT)

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek

(Hymenoptera: Eulophidae)

Technological development Asecodes hispinarum Boucek

(Hymenoptera: Eulophidae) production

โสณ อุไรชื่น น้ำผึ้ง ชมูเขียว กิตติยา สุขเสน สังวอน ไกรวิจิตร และวิวัฒน์ เสือสะอาด

Sopon Uraichuen Namphueng Chomphukhiao Kittiya Suksen Sungwon Kraiwijit and Wiwat Suasa-ard

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

บทคัดย่อ

การศึกษาเปรียบเทียบอุปกรณ์และอัตราหนอนแมลงดำหนามมะพร้าววัย 4 และจำนวนใบมะพร้าวที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek วางแผนการทดลองแบบ 3 × 3 × 3 Factorial Experiments วางแผนการทดลองพื้นฐานแบบ Completely Randomized Design (CRD) ปัจจัยที่ 1 มี 3 ระดับ คือ กล่องพลาสติกทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร กล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 10 × 14 × 5 เซนติเมตร และกล่องพลาสติกทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร ปัจจัยที่ 2 มี 3 ระดับ คือ ใช้หนอนอัตรา 30 ตัว 50 ตัว และ 70 ตัว ปัจจัยระดับที่ 3 มี 3 ระดับ คือ ใส่ใบมะพร้าวจำนวน 3 ใบ 6 ใบ และ 10 ใบ พบว่า ใช้กระปุกพลาสติกทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร เบียนหนอนอัตรา 30 ตัว ใส่ใบมะพร้าวจำนวน 3 ใบ มีประสิทธิาพการเบียนสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 83.33±7.20 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกระปุกพลาสติกทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร เบียนหนอนอัตรา 70 ตัว ใส่ใบมะพร้าวจำนวน 6 ใบ มีประสิทธิาพการเบียนต่ำสุดเฉลี่ยเท่ากับ 25.00±4.88 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการศึกษาอัตราส่วนเพศของแตนเบียน A. hispinarum พบว่าแตนเบียนที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการที่อุณหูมิ 25-28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนแตนเบียนที่ตายายในมัมมี่เฉลี่ย 0.3 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเฉลี่ยเท่ากับ 1 ต่อ 3 ตัว การเพาะเลี้ยงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม 2553 เพาะเลี้ยงได้จำนวน 615,900 ตัว นำไปใช้ประโยชน์จำนวน 190,500 ตัว

คำสำคัญ: การควบคุมโดยชีววิธี การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ แตนเบียน Asecodes hispinarumคะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Allotropa sp. (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง (20-01-2012)
การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตาคกลางของประเท (20-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: