ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:21pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto
20 ม.ค. 2555 (GMT)

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto (Hemiptera: Anthocoridae)

Technology development of anthocorid bug Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto (Hemiptera: Anthocoridae)

โสณ อุไรชื่น1 เพ็ญนา วรรณรัตน์1 เทวี มณีรัตน์1 และ อรพรรณ เกินอาษา1

Sopon Uraichuen, Pennapa Wonnarat, Tewee Maneerat, and Oraphan Kern-asa

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

บทคัดย่อ

การศึกษาพืชอาศัยในการวางไข่ของมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto (Hemiptera: Anthocoridae) 7 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 ต้นมะเขือ อายุ 2 เดือน (control) กรรมวิธีที่ 2 กล้ามะเขืออายุ 1 เดือน กรรมวิธีที่ 3 ต้นอ่อนถั่วเหลือง กรรมวิธีที่ 4 ต้นอ่อนถั่วแดง กรรมวิธีที่ 5 ต้นอ่อนถั่วเขียว กรรมวิธีที่ 6 ต้นอ่อนถั่วลิสง และกรรมวิธีที่ 7 ต้นอ่อนถั่วดำ พบว่ามวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ W. rotunda สามารถวางไข่เฉลี่ยเท่ากับ 4.05±2.35 5.05±3.71 0.00 0.00 2.55±1.47 0.00 และ4.30±3.10 ฟองต่อตัวต่อวันตามลำดับ และไข่มีเปอร์เซ็นต์การฟักเฉลี่ยเท่ากับ 90.00±30.78 45.52±35.39 0.00 0.00 44.67±40.79 0.00 และ44.87±35.50 ตัวตามลำดับ เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าจำนวนไข่เฉลี่ยของกรรมวิธีที่ 2 สูงสุดเท่ากับ 5.05±3.71 ฟองต่อตัวต่อวัน ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากกรรมวิธีที่ 5 ซึ่งมีจำนวนไข่เฉลี่ยเท่ากับ 2.55±1.47 ฟองต่อตัวต่อวัน แต่ไม่แตกต่างจากกรรมวิธีที่ 7 และกรรมวิธีที่ 1 ซึ่งมีจำนวนไข่เฉลี่ยเท่ากับ 4.30±3.10 และ4.05±2.35 ฟองต่อตัวต่อวัน ตามลำดับ ส่วนเปอร์เซ็นต์การฟัก ในกรรมวิธีที่ 1 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 ถึงกรรมวิธีที่ 7

คำสำคัญ: เทคโนโลยีการผลิต มวนตัวห้ำเพลี้ยไฟคะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Allotropa sp. (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง (20-01-2012)
การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตาคกลางของประเท (20-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: