ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:32pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) ในเชิงพาณิชย์
20 ม.ค. 2555 (GMT)

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff)

(Hemiptera: Pentatomidae) ในเชิงพาณิชย์

Technological development of pentatomid predator, Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) for commercial production

อรพรรณ เกินอาษา วิวัฒน์ เสือสะอาด น้ำผึ้ง ชมูเขียว และ ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง

Oraphan Kernasa Wiwat Suasa-ard Namphueng Chomphukhiao and Siriwan Tunkhumtong

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

บทคัดย่อ

การศึกษารูปแบบบรรจุัณฑ์มวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) ในสาพห้องปฏิบัติการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) พบว่าบรรจุัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับบรรจุมวนตัวห้ำ เมื่อศึกษาายในสาพห้องปฏิบัติการที่อุณหูมิ 28±5 องศาเซลเซียส และความชื้น 75±5 เปอร์เซ็นต์ คือแก้วน้ำกระดาษขนาด 170 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุมวนตัวห้ำจำนวน 100 ตัวต่อแก้ว ใส่กระดาษลังตัดเป็นชิ้นขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร พบจำนวนมวนตัวห้ำที่ตายายในบรรจุัณฑ์ต่ำสุดเฉลี่ย 3.60 ± 2.41 เปอร์เซ็นต์ หลังจากบรรจุมวนตัวห้ำ 3 วัน ส่วนการศึกษารูปแบบบรรจุัณฑ์มวนตัวห้ำ E. furcellata ที่เหมาะสมเพื่อการนำไปใช้ในสาพไร่ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ พบว่าแก้วน้ำกระดาษขนาด 170 มิลลิลิตร บรรจุมวนตัวห้ำจำนวน 100 ตัวต่อแก้ว และแก้วน้ำกระดาษขนาด 600 มิลลิลิตร บรรจุมวนตัวห้ำจำนวน 50 ตัวต่อแก้ว มีจำนวนมวนตัวห้ำที่ตายายในบรรจุัณฑ์ต่ำสุดเฉลี่ย 1.20 ± 3.20 และ 1.20 ± 5.30 เปอร์เซ็นต์ ในการเพาะเลี้ยงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม 2553 เพาะเลี้ยงได้จำนวน 705,000 ตัว นำไปส่งเสริมและมอบให้หน่วยงานต่างๆ และบุคคลอื่นๆเพื่อใช้ประโยชน์ จำนวน 463,300 ตัว

คำสำคัญ: การควบคุมโดยชีววิธี การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ มวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellataคะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Allotropa sp. (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง (20-01-2012)
การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตาคกลางของประเท (20-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: