ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:08pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron)ในเชิงพาณิชย์
20 ม.ค. 2555 (GMT)

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae) ในเชิงพาณิชย์

Technology development of Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae) for commercial production

วิวัฒน์ เสือสะอาด1,2 เทวี มณีรัตน์1 เพ็ญนา วรรณรัตน์1 และอรพรรณ เกินอาษา1

Wiwat Suasa-ard, Tewee Maneerat, Pennapa Wannarat, and Oraphan Kern-asa

1 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

บทคัดย่อ

การศึกษากระบวนการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) ด้วยอาหารเทียมที่ทำการพัฒนาในปี 2552 เพื่อทดแทนอาหารเทียมสำเร็จรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศ ดำเนินการศึกษาโดยใช้อาหารเทียมที่ทำการพัฒนาทั้ง 4 ที่มีผงแป้งอ้อยเป็นส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ดังนี้ กรรมวิธี (สูตร) ที่ 1 ใช้ผงแป้งใบอ้อย 10 กรัม กรรมวิธี (สูตร) ที่ 2 ใช้ผงแป้งใบอ้อย 20 กรัม กรรมวิธี (สูตร) ที่ 3 ใช้ผงแป้งใบอ้อย 30 กรัม กรรมวิธี (สูตร) ที่ 4 ใช้ผงแป้งใบอ้อย 40 กรัม เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ 5 อาหารเทียมสำเร็จรูป พบว่าอาหารทั้ง 5 สูตร ให้ค่าเฉลี่ยการรอดชีวิตของหนอนในวันที่ 7 และ 21 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) เปอร์เซ็นต์กลุ่มแตนเบียนที่ผลิตได้ เท่ากับ 85.93±16.44 90.56±5.61 86.25±14.17 90.44±6.99 และ 88.75±4.79 กลุ่มตามลำดับ และค่าเฉลี่ยของจำนวนแตนเบียนหนอน C. flavipes ต่อกลุ่ม เท่ากับ 79.50 ± 16.49 78.72 ± 17.58 82.22 ± 22.01 71.25 ± 19.03 และ 62.94 ± 21.19 ตัวต่อกลุ่ม ตามลำดับ

คำสำคัญ: กระบวนการผลิต อาหารเทียม แตนเบียนหนอน Cotesia flavipes


คะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) ในเชิงพาณิชย์ (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Allotropa sp. (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง (20-01-2012)
การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตาคกลางของประเท (20-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: