ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:14pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
การพัฒนารูปแบบการใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ให้อยู่ในรูปบรรจุัณฑ์เพื่อสะดวกต่อการเก็บรัก
20 ม.ค. 2555 (GMT)

การพัฒนารูปแบบการใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ให้อยู่ในรูปบรรจุัณฑ์ เพื่อสะดวกต่อการเก็บรักษาและการนำไปใช้

Development of formulation of green muscardine, Metarhizium anisopliae

for preservation and convenient to use

วิวัฒน์ เสือสะอาด1, 2 ปวีณา บูชาเทียน1 พิมพรรณ สมมาตย์1 อารณ์ ปั้นทองคำ1 และดอกกล้วยไม้ หอมระหัด1

Wiwat Suasa-ard1, 2, Paweena Buchatian1, Pimpun Sommartya1, Arporn Puntongcum1 and Dokgluaymai Homrahud1

1ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

2ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ให้อยู่ในรูปบรรจุัณฑ์ เพื่อสะดวกต่อการเก็บรักษาและการนำไปใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบความอยู่รอดของเชื้อรา M. anisopliae เมื่อเก็บไว้ในวัสดุเพาะเลี้ยง วางแผนการทดลองแบบ 4x5 Factorial Experimental ในแผนการทดลองพื้นฐาน Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ปัจจัยที่ 1 มี 4 ระดับ คือปริมาณไคติน 0 มิลลิลิตร 1 มิลลิลิตร 2 มิลลิลิตร และ 3 มิลลิลิตร และปัจจัยที่ 2 มี 5 ระดับ คือ ทราย ดิน ทรายต่อดิน อัตราส่วน 1:1 ทรายต่อดิน อัตราส่วน 1:2 และทรายต่อดิน อัตราส่วน 2:1 จึงรวมเป็น 20 กรรมวิธี (20 treatment combinations) นำปัจจัยที่ 2 ใส่ขวดแก้วที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ×สูง 9.5 เซนติเมตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร เก็บไว้ที่อุณหูมิ 25 องศาเซลเซียส ทดสอบกับข้าวพันธุ์เสาไห้ที่หุงกึ่งดิบทุก 2 เดือน โดยใช้ 1 กรัมต่อข้าว 200 กรัม พบว่าหลังจากนำมาทดสอบลงในข้าว 2 ครั้งายใน 5 เดือนหลังจากทำการทดลอง ทั้ง 20 กรรมวิธี เชื้อรา M. anisopliae สามารถเจริญลงบนข้าวได้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05) และ เมื่อนำข้าวที่ได้มาปลูกเชื้อลงบนหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin (Coleoptera: Cerambycidae) พบว่าเชื้อราสามารถทำให้หนอนด้วงหนวดยาวตายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ายใน 14 วัน

คำสำคัญ: รูปแบบ เชื้อราเขียว บรรจุัณฑ์คะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron)ในเชิงพาณิชย์ (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) ในเชิงพาณิชย์ (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) ในเชิงพาณิชย์ (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Allotropa sp. (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง (20-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: