ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:36pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
การใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin ควบคุมปลวก
20 ม.ค. 2555 (GMT)

การใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin ควบคุมปลวก

Coptotermes gestroi (Wasmann) (Isoptera: Rhinotermitidae)

Utilization of Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin for Control Asian Subterranean Termite,
Coptotermes gestroi (Wasmann) (Isoptera: Rhinotermitidae)

วิวัฒน์ เสือสะอาด1,2 พิมพรรณ สมมาตย์1 อารณ์ ปั้นทองคำ1 ปวีณา บูชาเทียน1 และดอกกล้วยไม้ หอมระหัด1

Wiwat Suasa-ard Pimpun Sommartya Arporn Puntongcum Paweena Buchatian and Dokgluaymai Homrahud

1ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

2ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

บทคัดย่อ

การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อควบคุมปลวกโดยชีววิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae ควบคุมปลวก ศึกษาประสิทธิาพในการลงทำลายปลวกของจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงแนวทางในการนำไปใช้ควบคุมปลวกในห้องปฏิบัติการ และในเรือนทดลอง โดยการนำเชื้อรา M. anisopliae ไปใช้ควบคุมปลวก Coptotermes gestroi โดยมี 3 กรรมวิธี วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized design (CRD) ประกอบด้วย กรรมวิธีที่ 1 การราดเชื้อ ใช้ spore suspension ของเชื้อรา M. anisopliae อัตราความเข้มข้น 1 x 108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ราดลงในหลุมล่อปลวก กรรมวิธีที่ 2 การโรยเชื้อ ใช้เชื้อรา M. ansiopliae ที่เลี้ยงในข้าว โรยลงในหลุมล่อปลวก กรรมวิธีที่ 3 การใช้กระดาษลังล่อ ใช้กระดาษลังแช่ใน spore suspension เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง แล้วทำให้แห้ง นำไปวางในหลุมล่อปลวก ตรวจดูทุก 2 สัปดาห์ บันทึกจำนวนปลวกในหลุมล่อปลวก เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่ได้ใช้เชื้อราในการควบคุม ผลการวิจัยอยู่ระหว่างการทดลอง

คำสำคัญ: ปลวก การควบคุมโดยชีววิธีคะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การพัฒนารูปแบบการใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ให้อยู่ในรูปบรรจุัณฑ์เพื่อสะดวกต่อการเก็บรัก (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron)ในเชิงพาณิชย์ (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) ในเชิงพาณิชย์ (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) ในเชิงพาณิชย์ (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Allotropa sp. (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช (20-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: