ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:47pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
ชีววิทยาและการแข่งขันของแตนเบียน pteromalid wasps, Anisoptermalus calandrae (Howard) และ Theocolax elegans (Westwood)
20 ม.ค. 2555 (GMT)

ชีววิทยาและการแข่งขันของแตนเบียน pteromalid wasps, Anisoptermalus calandrae (Howard) และ Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae) ในการเบียนด้วงงวงข้าวโพด (Maize weevil) Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) และการแพร่กระจายของแตนเบียน Anisoptermalus calandrae (Howard)

Biology and Competition of the pteromalid wasps, Anisoptermalus calandrae (Howard) and Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae) on the Maize Weevil, Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) and Distribution of Anisoptermalus calandrae (Howard)

วีรวรรณ อมรศักดิ์1,2 ศุวัลย์ คงเจริญ2 ศรุตา สิทธิไชยากุล2 นุธิดา ณรงค์เปลี่ยน2 ณัฐกานต์ วิชัยคำ3 จุฑามาศ แต้อวง2 และวิวัฒน์ เสือสะอาด1

Weerawan Amornsak, Supawan Kongjaroen, Saruta Sittichaiyakul, Nutida Narongpian, Nattakarn Wichaikam, Juthamard Tae-ouang and Wiwat Suasa-ard

1ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

2าควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

บทคัดย่อ

ชีววิทยาของแตนเบียน pteromalid wasps, Anisoptermalus calandrae (Howard) and Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae) และการแข่งขันในการเบียนของแตนเบียนทั้งสองชนิดนี้ ใช้หนอนด้วงงวงข้าวโพด the maize weevil, Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) อายุ 21 วัน เป็นแมลงอาศัย ผลปรากฏว่าแตนเบียน A. calandrae ใช้เวลาในการพัฒนาการเจริญเติบโตตั้งแต่ระยะไข่จนกระทั่งเจริญป็นตัวเต็มวัย ประมาณ 11-12 วัน ในขณะที่แตนเบียน T. elegans มีการเจริญเติบโตใช้เวลาประมาณ 18-19 วัน สำหรับเปอร์เซ็นต์การเบียนและการแข่งขันระหว่างแตนเบียนทั้งสองชนิดนี้ ปรากฏว่าแตนเบียน A. calandrae มีประสิทธิาพในการเบียนได้สูงกว่าแตนเบียน T. elegans และจำนวนประชากรของแตนเบียน A. calandrae ในรุ่นลูก (F1) มีปริมาณสูงกว่าแตนเบียน T. elegans ส่วนการแพร่กระจายของแตนเบียน A. calandrae ในาชนะแบบไซโลจำลอง พบว่า แตนเบียน A. calandrae มีการแพร่กระจายมากที่สุดบนชั้นบนสุด

คำสำคัญ: Anisopteromalus calandrae, Theocolax elegans, competition, parasitism, distributionคะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin ควบคุมปลวก (20-01-2012)
การประเมินประสิทธิาพการใช้เชื้อราขาว Beauveria bassiana (Balsamo) (20-01-2012)
การพัฒนารูปแบบการใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ให้อยู่ในรูปบรรจุัณฑ์เพื่อสะดวกต่อการเก็บรัก (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron)ในเชิงพาณิชย์ (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) ในเชิงพาณิชย์ (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) ในเชิงพาณิชย์ (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Allotropa sp. (20-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: