ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

การใช้ประโยชน์เชื้อราเขียวเมตตาไรเซี่ยม
Tuesday, 07.31.2012, 12:36am (GMT)

     การใช้ประโยชน์เชื้อราเขียวควบคุมแมลงศัตรูอ้อย

เชื้อราเขียวเมตตาไรเซี่ยม Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin ศัตรูธรรมชาติของหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย Doeythnes buqueti Guerin (Coleoptera: Cerambycidae) เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคราในหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย จากการศึกษาวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ พบว่า สามารถเข้าทำลายได้ทุกระยะ ตั้งแต่ระยะไข่จนถึงตัวเต็มวัย และมีประสิทธิาพในการทำลายหนอนที่มีขนาดความยาว 5-7 เซนติเมตร ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ายในระยะเวลา 15-20 วัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นสารชีวินทรีย์กำจัดศัตรูพืช (microbial pesticide) ที่มีศักยาพมากชนิดหนึ่ง

     ลักษณะการเข้าทำลาย

          เมื่อส่วนขยายพันธุ์ หรือที่เรียกว่าสปอร์ตกลงบนตัวแมลง สปอร์จะงอกผ่านผนังลำตัวแมลงและเจริญอยุ่ายในใช้ระยะเวลา 5 วัน หลังจากนั้นแมลงหยุดกินอาหาร และหยุดการเคลื่อนไหว จนกระทั่งายในวันที่แปด จากนั้นในวันที่เก้าเส้นใยจะแทงออกมาายนอกลำตัวแมลง โดยเห็นเส้นใยสีขาวปกคลุมบนตัวหนอนและเปลี่ยนเป็นสีเขียวหลังจากวันที่สิบสองเป็นต้นไป ซึ่งที่เห็นเป็นสีเขียวเหล่านั้นก็คือสปอร์ของเชื้อรา

     วิธีการนำไปใช้ในสาพไร่

          นำเชื้อราเขียวที่เพาะบนข้าวสุกโรยพร้อมกับท่อนพันธุ์อ้อยในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยให้ติดผิวดิน เพราะว่าสปอร์ของเชื้อราสามารถฟุ้งกระจายได้ จากนั้นทำการกลบท่อนพันธุ์ทันทีเนื่องจากแสงแดดสามารถทำลายสปอร์ของเชื้อราโดยตรง

nbcrc-crc


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.