ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

แตนเบียนดักแด้ Pteromalus puparum Linnaeus
Tuesday, 12.22.2015, 06:39pm (GMT)

แตนเบียนดักแด้ Pteromalus puparum Linnaeus

                จัดอยู่ในวงศ์ Pteromalidae อันดับ Hymenoptera เป็นแตนเบียนดักแด้หนอนแก้วส้ม หนอนผีเสื้อกะหล่ำ และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ

                ระยะไข่ มีลักษณะยาวรี สีใส ผิวเรียบและมีขนาดเล็กมาก กว้าง 0.036-0.037 มิลลิเมตร ยาว 0.18-0.19 มิลลิเมตร ใช้เวลา 3-4 วัน จึงฟักออกมาเป็นหนอน

                ระยะหนอน มีรูปร่างแบบ vermiform คือไม่มีขาและรยางค์ หัวและท้ายเรียว มองเห็นอวัยวะส่วนหัวไม่ชัดเจน ผนังลำตัวมีลักษณะใส หนอนวันที่ 7 กว้าง 1.7-1.8 มิลลิเมตร ยาว 4.9-5 มิลลิเมตร หนอนมีอายุ 6-7 วัน

                ระยะดักแด้ เป็นแบบ exarate คือมีรยางค์ขาและปีกเป็นอิสระไม่ติดกับลำตัว ดักแด้มีสีน้ำตาลอ่อนและเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อใกล้ฟัก ตาสีแดง กว้าง 0.8-1 มิลลิเมตร ยาว 2.6-3 มิลลิเมตร ดักแด้มีอายุ 7-9 วัน

                ตัวเต็มวัยเพศเมียมีสีดำเงา เพศผู้มีสีน้ำเงินมันวาว ขนาด 3-4 มิลลิเมตร เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ ปล้องที่เชื่อมต่อระหว่างอกกับท้องอดกิ่วเป็นก้าน หนวดแบบ geniculate คือลักษณะงอเป็นข้อศอก ส่วนหัวกว้างกว่าอก ฟันเป็นแฉก 3-4 ซี่ อกปล้องแรกเรียวยาวไปด้านหน้า หนวด 13 ปล้อง ขอบปีกมีขนเส้นสั้นๆ โคนปีกตรง speculum ไม่มีขน เมื่อฟักออกจากดักแด้เพศผู้และเพศเมียจะผสมพันธุ์กันทันที เพศเมียจะวางไข่เมื่อผสมพันธุ์กับเพศผู้แล้วประมาณ 7-9 ชั่วโมงขึ้นไป เพศเมียมีอายุ 3-15 วัน และเพศผู้มีอายุ 3-14 วัน

                ตัวเต็มวัยกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารและเพศเมียจะวางไข่ในหนอนระยะสุดท้ายหรือดักแด้ระยะแรกๆ หนอนของแตนเบียนจะกัดกินเนื้อเยื่อและเจริญเติบโตอยู่ายในดักแด้ ทำให้ดักแด้ตาย ในแต่ละดักแด้ที่ถูกเบียนมีไข่ของแตนเบียนมากกว่า 200 ฟอง ตัวเต็มวัยเพศเมียสามรถวางไข่ได้มากถึง 700 ฟองตลอดชั่วอายุของการเป็นตัวเต็มวัย ตัวอ่อนของแตนเบียนอาศัยอยู่ในดักแด้ประมาณ 14-17 วัน ดักแด้ที่ถูกเบียนมีสีน้ำตาล ตัวเต็มวัยจะเจาะออกมาจากดักแด้ทำให้เห็นรูตามตัวดักแด้ที่ถูกเบียน

                แตนเบียนดักแด้ P. puparum จะช่วยลดจำนวนตัวเต็มวัยของหนอนแก้วส้ม หนอนผีเสื้อกะหล่ำ และแมลงศัตรูพืชอื่น ๆ

 

admin_2


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.