ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

เรื่องการจัดงาน Thailand Research Expo 2012
Sunday, 07.29.2012, 03:43pm (GMT)

              การจัดงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” Thailand Research Expo 2012 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม พ.ศ. 2555  ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ จัดหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยศูนย์ฯ าคกลาง ได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการในหัวข้อ “การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูมะพร้าว”
beebee


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.