ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
Thursday, 08.01.2013, 03:00pm (GMT)

เครือข่ายระบบวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556"  (Thailand Research Expo 2013) ในวันศุกร์ที่ 23 - วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยจากความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัยทั่งประเทศ ในการนำเสนอผลงานและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณาพในเวทีระดับชาติ  พบกับ การประชุมหลากหลายประเด็นมากกว่า 100 หัวเรื่อง นิทรรศการผลงานวิจัยมากกว่า 600 ผลงาน  ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://www.researchexpo-register.com/  (www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ) ายในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 นี้
admin_1


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.