ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ศูนย์ฯ ภาคกลาง จัดอบรมการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าวครั้งที่ 1/2557
Tuesday, 01.14.2014, 10:09am (GMT)

 ศูนย์���าคกลางมีกำหนดจัดอบรม "การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว" ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2557 (เวลา 09.00-12.00 น.) โดยจัดอบรมให้ความรู้และเทคนิคการเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนบราคอน Bracon hebetor Say ให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และเกษตรกรผู้สนใจ

admin_1


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.