ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Sunday, 12.15.2019, 11:57pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ศูนย์ฯ าคกลางจัดฝึกอบรม “วันรณรงค์การควบคุมไรแดงและเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง”
24 มี.ค. 2557 (GMT)

วันที่ 24 มีนาคม 2557 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ���าคกลาง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการอบรมเกษตรกรเรื่อง “วันรณรงค์การควบคุมไรแดงและเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง” ณ เทศบาลตำบลหนองฝ้าย อำเ���อเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายชาญวิทย์ ศุ���กิจจานุสรณ์ นายอำเ���อเลาขวัญ เป็นประธานการเปิดอบรม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 58 ราย โดยศูนย์ฯ ���าคกลางได้มอบแมลงศัตรูธรรมชาติให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมการอบรมดังนี้ แมลงช้างปีกใส Mallada basalis จำนวน 100,000 ตัว ด้วงเต่า Nephus ryuguus จำนวน 25,000 ตัว และมวนพิฆาตหนอน Eocanthecona furcellata จำนวน 800 ตัว

            การสัมมนาครั้งนี้ก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน���าครัฐ และชุมชน ในการควบคุมไรแดงและเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยชีววิธีในจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งการนำนโยบายของรัฐ การจัดการความรู้ การถ่ายทอดนวัตกรรรมการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม ได้แก่เกษตรอำเ���อ เกษตรตำบล นักวิชาการเกษตร และผู้นำชุมชน ได้แก่นายอำเ���อ ปลัดอำเ���อ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้รับความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง วิธีการปลดปล่อยศัตรูธรรมชาติและแนวทางในการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ หันมาใช้ศัตรูธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นการลดการใช้สารเคมีและลดปริมาณสารพิษตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม

admin_1


คะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
ศูนย์ฯ าคกลาง จัดอบรมการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าวครั้งที่ 1/2557 (14-01-2014)
ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรแฟร์ประจำปี 2557 (14-01-2014)
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าฝึกงานที่ศูนย์ฯ าคกลาง (12-12-2013)
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (01-08-2013)
การเสวนาและฝึกอบรม "การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าวอย่างยั่ง... (18-03-2013)
การจัดประชุมฝึกอบรมเรื่อง “การควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยชีววิธีในจังหวัดกาญจนบุรี (16-03-2013)
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวานคม นี้ (30-10-2012)
การจัดประชุมวิชาการศูนย์ฯ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2555 ณ ทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท... (20-09-2012)
เรื่องการจัดงาน Thailand Research Expo 2012 (29-07-2012)
การประชุมวิชาการ ICE 2012 (18-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: