ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์ฯ ภาคกลาง
Thursday, 03.27.2014, 06:56am (GMT)

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 – 11.00 น. เกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอด���ัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานการจัดการศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ โดยได้รับฟังการบรรยายและเข้าชมการเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส Mallada basalis แมลงศัตรูมะพร้าวและการใช้ประโยชน์แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว และแมลงศัตรูอ้อยและการใช้ประโยชน์แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อย

admin_1


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.