ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ศูนย์ฯ ภาคกลาง จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2557
Friday, 04.18.2014, 09:46am (GMT)

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2557 นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างศูนย์ฯ ���าคกลาง ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อวุโส เพื่อขอขมาลาโทษและขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลจากท่าน รศ.ดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ฯ  รศ.โกศล เจริญสม ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และ รศ. ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล
admin_1


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.