ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ภาคกลางออกพบปะเกษตรกรพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
Friday, 04.25.2014, 06:27am (GMT)

      วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557  นักวิจัยของศูนย์ฯ เดินทางไปเก็บตัวอย่างแมลงในแปลงมะพร้าวของเกษตรกรที่ศูนย์ฯ ได้ใช้เป็นแปลงสาธิตในการใช้ประโยชน์แมลงศัตรูธรรมชาติในเขตอำเ���อบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และมอบแตนเบียนหนอน Bracon hebetor ให้กับตัวแทนเกษตรกร คือ นายจำเนียร กุนาศล จำนวน 5,000 ตัว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรรายอื่นที่เข้าร่วมโครงการ จากนั้นพบปะเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชจากศูนย์ฯ แล้วนำไปปรับใช้ในแปลงปลูกพืชของตนเอง คือ นายสุวรรณ เกษมปาน อยู่บ้านเลขที่ 116/1 หมู่ 5 สวนส้ม อำเ���อบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์ฯ มอบแมลงศัตรูธรรมชาติให้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และขยายพันธุ์ต่อไป ได้แก่ มวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata จำนวน 1,500 ตัว และแตนเบียนหนอน B. hebetor จำนวน 300 ตัว และพบปะเกษตรกรชื่อ นางสมรัก ศรีสุชาติ เจ้าของสวนมะพร้าวที่ได้ติดต่อมาที่นักวิจัยของศูนยฯ ว่ามีแมลงระบาดหนัก โดยสวนมะพร้าวอยู่ในพื้นที่ ตำบลหลักสอง อำเ���อบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งหลังจากที่นักวิจัยไปสำรวจดูแล้วพบว่าแมลงที่ระบาดหนักในสวนมะพร้าวคือ หนอนหน้าแมว Darna furva จากนั้นได้เก็บตัวอย่างแมลงเพื่อนับกลับมาตรวจนับที่ศูนย์ฯ และได้มอบมวนตัวห้ำ E. furcellata จำนวน 1,000 ตัว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์


 

admin_1


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.