ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

วันรณรงค์การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสา.
Wednesday, 04.30.2014, 07:00am (GMT)

ศูนย์ฯ าคกลาง ได้รับเชิญให้ไปร่วมจัดงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ในส่วนของการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าวโดยการใช้แตนเบียนบราคอนกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤษาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน  อำเอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

admin_1


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.