ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Monday, 12.09.2019, 11:40pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับกรมความร่วม.
20 ก.ค. 2560 (GMT)

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และ��าควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้ลงนามในความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ��ายใต้โครงการ Third Country Training Program (TCTP+) ดำเนินการจัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Environmental-Friendly Rice Production for CARD Countries, Culture Practice, Technology and Management for Subsistence Rice Production” ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับนโยบาย จำนวน ๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๑-๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน จำนวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จากประเทศในทวีปแอฟริกา จำนวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cote d’lvoire (CDI), Democratic Republic of Congo (DRC), Guinea, Madagascar, Mali, Senegal และ Togo ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และ��าควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี ผศ.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง หัวหน้า��าควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จึงขอเรียนเชิญ ผศ.ดร.โส��ณ อุไรชื่น เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ Integrate Pest Management ณ ห้องปาล์มอินทผลัม อาคารสื่อการศึกษา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ Practice in the field for the “Integrate Pest Management” ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ��าคกลาง และขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายในหัวข้อ Beauveria preparation และ Culture and multiply Pest Enemy โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศรินญารัตน์ ทันณขันธ์เดชา เป็นผู้ดูแลและเตรียมอุปกรณ์สำหรับการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในวันและเวลาดังกล่าว

admin


คะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
อาจารย์ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช สาขาวิชากีฎวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.. (11-07-2017)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดโครงการ รณรงค์ลดการใช้สาร.. (07-07-2017)
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอนุกรมวิธานของแมลงกลุ่ม Parasitic Hymenoptera (02-05-2014)
วันรณรงค์การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสา. (30-04-2014)
โครงการสัมมนาเรื่อง “การร่วมมือแก้ปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวโดยชีววิธีอย่างยั่งยืน” อ.เกาะพะ (30-04-2014)
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ าคกลางออกพบปะเกษตรกรพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (25-04-2014)
ศูนย์ฯ าคกลาง จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2557 (18-04-2014)
ศูนย์ฯ าคกลาง จัดโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง (17-04-2014)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์ฯ าคกลาง (27-03-2014)
ศูนย์ฯ าคกลางจัดฝึกอบรม “วันรณรงค์การควบคุมไรแดงและเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง” (24-03-2014) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: