ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการ Open house ให้สำหรับนิสิตปริ
Saturday, 07.22.2017, 05:24am (GMT)

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕-๑๖.๒๐ น. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการ Open house ให้สำหรับนิสิตปริญญาตรี ปี ๓ จำนวน ๒๖ คน โดยทางศูนย์ฯ ภาคกลาง จัดแสดงผลงานวิจัยและการดำเนินงานในส่วนของ ผศ.ดร. โสภณ อุไรชื่น และ ดร. ณิชานันท์ เกินอาษา และแนะนำแนวทางการดำเนินงานวิจัยทางด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีที่น่าสนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.