ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Monday, 12.09.2019, 11:08pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
 
บุคลากร
 
 • ผศ.ดร. โสภณ อุไรชื่น

  ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ฯ

 • รศ.ดร. วิวัฒน์ เสือสะอาด

  ที่ปรึกษาศูนย์์

 • นางสาวอรพรรณ เกินอาษา

  อาจารย์

 • นางสาวภัทรา สารถี

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • นางอาจอนงค์ รวมชัยอภิกุล

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • นายสรศักดิ์ ใจตุ้ย

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว.

 • นายสังวอน ไกรวิจิตร

  พนักงานเกษตร

 • นางสาวเทวี มณีรัตน์

  นักกีฏวิทยา

 • นางสาวศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง

  นักวิจัย

 • นางสาวอทิติยา แก้วประดิษฐ์

  นักวิจัย

 • นางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว

  นักวิจัย

 • นางสาวปวีณา บูชาเทียน

  นักวิจัย

 • นางสาวรัตติกาล ทรัพย์โมค

  นักวิจัย

 • นางสาวชริดา สัตยวงศ์

  นักวิจัย

 • นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด

  นักวิจัย

 • นางเชื้อ จวนกลาง

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • นางกิมวงศ์ ศรอดิศักดิ์

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • นางสาวชวนพิศ บัวศรี

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • นายลำไพร มุมธุรี

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • นางสาววันนา ปุยะพันธ์

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • นางสาววจี สุขีวงศ์

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • นายชาตรี สุขีวงศ์

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • นางสาวทองคำ ผลเจริญ

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • นางสาวคนึงนิจ พันยุโดด

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • นางสาวกรรณิกา เล่าเปี่ยม

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • นางสาววิไลพร สุขีวงศ์

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • นางสาวสุจิตรา เล่าเปี่ยม

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • นายพะเยาว์ คำใหญ่

  เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

 • นายขวัญชัย จินดาวงศ์

  เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

 • นายสำราญ สุขีวงศ์

  เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

 • นายองอาจ ขุนทองจันทร์

  เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

 • นายกฤษณะ สุขีวงศ์

  เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

 • นายวิรัชน์ คำใหญ่

  พนักงานขับรถ

 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: